ความสามารถของ YOU-I ACADEMY

YOU-I ACADEMY เป็นโปรแกรมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ที่ดำเนินการโดยองค์กรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ "YOU-I GROUP" ในจังหวัดอิชิกาวะ ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและครูที่พูดได้หลายภาษาจะสอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ภาษาแม่เป็นหลัก (อังกฤษ จีน อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม ฯลฯ) นอกจากการช่วยให้ทุกคนพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นแล้ว เรายังให้การสนับสนุนแบบครบวงจรที่จากการได้รับวีซ่าทักษะเฉพาะ การขอวีซ่าที่เหมาะสมกับงานแต่ละงาน การแนะนำบริษัท และการได้งาน

หากคุณอยู่ในเงื่อนไขด้านล่างข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ โปรดติดต่อเรา

  • JFT-Basic ท่านที่ต้องการได้ 200 คะแนนขึ้นไป
  • ผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น N4 ขึ้นไป
  • ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าทักษะเฉพาะ (* 1)
  • ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบประเมินทักษะเฉพาะด้านการพยาบาล
  • ทักษะเฉพาะด้านการพยาบาล
  • ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมทัวร์ดูงานบริษัทที่จัดโดย YOU-I GROUP
    ผู้ที่ต้องการหางานทำในญี่ปุ่นด้วยวีซ่าทักษะเฉพาะ
  • ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนจากวีซ่าฝึกงานด้านเทคนิคเป็นวีซ่าทักษะเฉพาะ

※1 *เว็บไซต์วีซ่าทักษะเฉพาะ (กระทรวงการต่างประเทศ) * รองรับภาษา 18 ภาษา
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/ssw/

หางานที่ญี่ปุ่นต้องทำยังไง

"วีซ่าทักษะเฉพาะ" คือสถานภาพการพำนักใหม่ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2019 หากคุณได้รับ "วิซ่าทักษะเฉพาะหมายเลข 1" คุณสามารถทำงานในญี่ปุ่นได้นานถึง 5 ปี เพื่อที่จะได้รับวีซ่าทักษะเฉพาะ จำเป็นต้องผ่าน "การสอบภาษาญี่ปุ่น" ที่กำหนดและ "การทดสอบความสามารถ" ของแต่ละสาขาอุตสาหกรรม

การยืนยันประเภทของงานที่คุณต้องการทำ

สาขาการรับคนต่างชาติตามความสามารถทักษะเฉพาะหมายเลข 1 (สาขาอุตสาหกรรมเฉพาะ) มี 14 อุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ อันดับแรก ให้ตัดสินใจเลือกสาขาที่ต้องการ เพื่อให้ได้งานในอาชีพที่เหมาะกับคุณ 14 อุตสาหกรรม "ทักษะเฉพาะ" สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจรายละเอียดของงานที่จะทำ (การดูแลพยาบาล / ทำความสะอาดอาคาร / อุตสาหกรรมวัตถุดิบ / อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม / ไฟฟ้า / อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ / การก่อสร้าง / การต่อเรือ / อุตสาหกรรมทางทะเล / การบำรุงรักษารถยนต์ / การบิน / ที่พัก / เกษตรกรรม / การประมง / อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม / อุตสาหกรรมร้านอาหาร)

ตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆของแต่ละอุตสาหกรรมล่วงหน้า

การทดสอบและเงื่อนไขการอนุญาตจะแตกต่างกันไปตามประเภทของอุตสาหกรรม เช่น การดูแลพยาบาล การทำความสะอาดอาคาร ที่พัก และเกษตรกรรม เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ล่วงหน้าสำหรับอุตสาหกรรมที่คุณต้องการก่อนตัดสินใจ

การยืนยันระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น

ตามเงื่อนไขในการได้รับวีซ่าทักษะเฉพาะ จำเป็นต้องยืนยันความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันและการทำงาน,โดยการสอบ มีเงื่อนไขหลักในการได้รับ คือต้องได้ 200 คะแนนหรือมากกว่าในการทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานของมูลนิธิแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น (JFT-Basic) หรือ N4 หรือมากกว่าของการทดสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ทักษะภาษาญี่ปุ่นและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นที่ YOU-I ACADEMY

การทดสอบขั้นพื้นฐานของญี่ปุ่น (JFT-Basic)โฮมเพจน์อย่างเป็นทางการของ(มูลนิธิแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น)
การทดสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ”โฮมเพจน์อย่างเป็นทางการของ(มูลนิธิเจแปน สมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น)”

เมืองที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับประเพณีและความทันสมัยไปด้วยกัน

"คุณสามารถเพลิดเพลินกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งเขตฮิงาชิชายะและปราสาทคานาซาวะ ซึ่งคุณสามารถย้อนเวลากลับไปเมื่อ 100 ปีก่อนได้ นับตั้งแต่การเปิดให้บริการรถไฟชินคันเซ็นในปี 2015 ก็ได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง ภายในและภายนอกประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลท่องเที่ยวในจังหวัดอิชิกาวะ (Hot Ishikawa Travel Net)
อมูลการท่องเที่ยวเมืองคานาซาวะ (Kanazawa Travel Story)

จังหวัดอิชิกาวะ เต็มไปด้วยธรรมชาติ อาหารทะเล และอาหารภูเขา

ซูชิ(ข้าวปั่นหน้าปลาดิบ) และซาซิมิ(ปลาดิบ)ที่รายล้อมไปด้วยทะเลนั้นอร่อยมาก ที่ระดับความสูง 2702 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล คุณสามารถเพลิดเพลินกับหิมะ ดอกซากุระ และใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง ทำไมไม่ลองเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามที่สร้างขึ้นโดยสภาพแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์นี้ล่ะ?

บริษัท / อุตสาหกรรมที่น่าสนใจ

เมืองโนโนะอิจิเป็นเมืองที่ได้ถูกเลือกให้เป็นอันดับที่ 1 ของ "การจัดอันดับเมืองน่าอยู่ 6 อำเภอในจังหวัดอิชิกาวะอยู่ใน 50 อันดับแรก นอกจากนี้ "การจัดอันดับความสุข" ซึ่งจัดอันดับความสุขของแต่ละจังหวัดจาก 40 เงื่อนไข เช่น "ชีวิต", "การจ้างงาน" "ความปลอดภัย" และ "การรักษาพยาบาล" เป็นอันดับสามในญี่ปุ่น!

ความเป็นอยู่ที่ความสะดวกสบายติดอันดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียว

เมืองโนโนะอิจิเป็นเมืองที่ได้ถูกเลือกให้เป็นอันดับที่ 1 ของ "การจัดอันดับเมืองน่าอยู่ 6 เมืองในจังหวัดอิชิกาวะอยู่ใน 50 อันดับแรก นอกจากนี้ "การจัดอันดับความสุข" ซึ่งจัดอันดับความสุขของแต่ละจังหวัดจาก 40 เงื่อนไข เช่น "ชีวิต", "การจ้างงาน" "ความปลอดภัย" และ "การรักษาพยาบาล" เป็นอันดับสามในญี่ปุ่น!

อาหาร,ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ระดับโลก

จังหวัดอิชิกาวะมีอาหารอร่อยมากมายเนื่องจากวัตถุดิบตามฤดูกาลที่ปลูกในธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และวัฒนธรรมอาหารที่ปลูกและประเพณีของเจังหวัดอิชิกาวะมีอาหารอร่อยมากมายเนื่องจากวัตถุดิบตามฤดูกาลที่ปลูกในธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และวัฒนธรรมอาหารและประเพณีของเมืองปราสาทคานาซาวะ. ด้วยความยาวจากเหนือจรดใต้ของจังหวัดอิชิกาวะ มีทะเลและภูเขา จึงมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศที่หลากหลาย และคุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรม Out door ต่างๆ ได้ในแต่ละฤดูกาล คุณสามารถเพลิดเพลินกับการปีนเขา บาร์บีคิว ตกปลาในฤดูร้อนและ การเล่นสกีและสโนว์บอร์ดในฤดูหนาว