หลักสูตรการเรียน

JFT หลักสูตรเบสิกหลักสูตร JLPT N4
JFT พื้นฐาน 200 คะแนนผ่านหลักสูตรหลักสูตรสอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4
จำนวนบทเรียน: 10 ครั้ง (สัปดาห์ละครั้ง เป็นเวลา 3 เดือน)จำนวนบทเรียน: 10 ครั้ง (สัปดาห์ละครั้ง เป็นเวลา 3 เดือน)
เรียนกลุ่ม: 10,000 เยน
เรียนส่วนตัว: 30,000 เยน
เรียนกลุ่ม: 10,000 เยน
เรียนส่วนตัว: 30,000 เยน

ไหลไปสู่บทเรียน

เมื่อเข้าโฮมเพจแล้วกรุณาเลือกหลักสูตรบทเรียน เพื่อทำการสมัคร ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับไป หลังจากยืนยันเนื้อหาบทเรียนแล้ว จะเป็นการตกลงตารางเวลาเรียนกับอาจารย์ผู้สอน และเริ่มบทเรียน

การสมัคร

หลังจากยืนยันหลักสูตรของ YOU-I ACADEMY แล้ว โปรดสมัครที่ช่องติดต่อสอบถามด้านล่างนี้
①หลักสูตรพื้นฐาน JFT
②หลักสูตร JLPT N4

ลงทะเบียนที่นี่

การชำระเงิน

เมื่อคุณสมัคร เจ้าหน้าที่ YOU-I ACADEMY จะแจ้งวิธีการชำระเงินให้คุณทราบ เราใช้ระบบการชำระเงิน Square และคุณสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

ข้อมูลเบี้องต้น

ผู้สอนจะแจ้งเนื้อหาหลักสูตรและกำหนดการ ตามหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่เลือก สามารถปรึกษาเพื่อปรับเนื้อหาหรือตารางเรียนให้เข้ากับผู้เรียนได้ โปรดติดต่อเรา

เริ่มบทเรียน

เมื่อกำหนดวันที่แล้ว เราจะเริ่มบทเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom โปรดตรวจสอบสภาพความพร้อมของอินเทอร์เน็ตล่วงหน้า การเรียนรู้ภาษาจำเป็นต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องและใช้เวลานาน YOU-I ACADEMY ไม่เพียงแต่สอนภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยเท่านั้น แต่ยังต้องการเป็นกำลังสำคัญที่คอยดูแลและสนับสนุนพัฒนาการเรียนของคุณอีกด้วย